close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
html

html

HTML,آنچه که قبل از یادگیری HTML لازم است,برای شروع کار با HTML شما به چه چیزهایی نیاز دارید,برای شروع کار با HTML شما به چیزهایی نیاز دارید,ویرایشگر متن,ویرایشگر,Notepad,WordPad,Microsoft Office Word,کدهای HTML,نوشتن کدهای HTML,نرم افزار Notepad,منوی استارت,Accessories,Microsoft Internet Explorer,فلاپی دیسک,File Name,کادر File Name,پسوند html,html,
html
نرم افزارکاربردی + عکس های عاشقانه
سفارش تبلیغسفارش تبلیغ